Kort sammenligning

Se hvilket abonnement som passer deg best

Antall diagrammer

Premium-brukere

Tankekartoppgaver

Tankekart

Konseptkart

Organisasjonsplan

Treorganigram

Tidslinje

Logisk diagram

Fiskebeinsdiagram - Ishikawa-diagram

Disposisjoner

Samarbeid i sanntid

Android og iOS-apper

Full historikk over endringer

RSS-feed for kartendringer

Presentasjonsmodus

Seermodus

Bore ned

Fargevalg (nattmodus)

Varsling på diagrammene

Notater og lenkevedlegg

YouTube- og Vimeo-søk

Ikon- og bildegallerier

Kart styling

Sammendrag og avgrensning

Tekstformatering

Chat

Kommentarer

Angre / Gjør om

Fulltekstsøk

Hashtagger og filtrering

Sette inn matematiske formler

Mindomo Desktop Premium

Diagram papirkurven

gjenopprett tidligere versjon

Dropbox, Google Drive, OneDrive og FTP backup

Redigering uten nettverkstilkobling

Fil og multimedievedlegg

Webbilder søk

Lydopptak

Passordbeskyttede kart

Tofaktorautentisering

Egendefinerte karttemaer

Masse-nedlasting

Mappeorganisering

Utskrift

E-post- og chat-støtte

Tilgangskode for innmelding

Umiddelbar deling av kart

Karaktergiving og tilbakemelding i sanntid

Skoleadministrasjon

LTI integrasjoner

G Suite og Office 365 integrasjoner

Microsoft Teams integrasjon

AI-kreditter

Eksportformater

Importformater

Lagring

FREE

3

0

0

1

3

14

0

Free

Antall diagrammer

Premium-brukere

Tankekartoppgaver

Tankekart

Konseptkart

Organisasjonsplan

Treorganigram

Tidslinje

Logisk diagram

Fiskebeinsdiagram - Ishikawa-diagram

Disposisjoner

Samarbeid i sanntid

Android og iOS-apper

Full historikk over endringer

RSS-feed for kartendringer

Presentasjonsmodus

Seermodus

Bore ned

Fargevalg (nattmodus)

Varsling på diagrammene

Notater og lenkevedlegg

YouTube- og Vimeo-søk

Ikon- og bildegallerier

Kart styling

Sammendrag og avgrensning

Tekstformatering

Chat

Kommentarer

Angre / Gjør om

Fulltekstsøk

Hashtagger og filtrering

Sette inn matematiske formler

Mindomo Desktop Premium

Diagram papirkurven

gjenopprett tidligere versjon

Dropbox, Google Drive, OneDrive og FTP backup

Redigering uten nettverkstilkobling

Fil og multimedievedlegg

Webbilder søk

Lydopptak

Passordbeskyttede kart

Tofaktorautentisering

Egendefinerte karttemaer

Masse-nedlasting

Mappeorganisering

Utskrift

E-post- og chat-støtte

Tilgangskode for innmelding

Umiddelbar deling av kart

Karaktergiving og tilbakemelding i sanntid

Skoleadministrasjon

LTI integrasjoner

G Suite og Office 365 integrasjoner

Microsoft Teams integrasjon

AI-kreditter

Eksportformater

Importformater

Lagring

BASIC

ubegrenset

1

1

15/måned

10

14

1GB

BASIC
$
3

/ måned*

Antall diagrammer

Premium-brukere

Tankekartoppgaver

Tankekart

Konseptkart

Organisasjonsplan

Treorganigram

Tidslinje

Logisk diagram

Fiskebeinsdiagram - Ishikawa-diagram

Disposisjoner

Samarbeid i sanntid

Android og iOS-apper

Full historikk over endringer

RSS-feed for kartendringer

Presentasjonsmodus

Seermodus

Bore ned

Fargevalg (nattmodus)

Varsling på diagrammene

Notater og lenkevedlegg

YouTube- og Vimeo-søk

Ikon- og bildegallerier

Kart styling

Sammendrag og avgrensning

Tekstformatering

Chat

Kommentarer

Angre / Gjør om

Fulltekstsøk

Hashtagger og filtrering

Sette inn matematiske formler

Mindomo Desktop Premium

Diagram papirkurven

gjenopprett tidligere versjon

Dropbox, Google Drive, OneDrive og FTP backup

Redigering uten nettverkstilkobling

Fil og multimedievedlegg

Webbilder søk

Lydopptak

Passordbeskyttede kart

Tofaktorautentisering

Egendefinerte karttemaer

Masse-nedlasting

Mappeorganisering

Utskrift

E-post- og chat-støtte

Tilgangskode for innmelding

Umiddelbar deling av kart

Karaktergiving og tilbakemelding i sanntid

Skoleadministrasjon

LTI integrasjoner

G Suite og Office 365 integrasjoner

Microsoft Teams integrasjon

AI-kreditter

Eksportformater

Importformater

Lagring

TEACHER

ubegrenset

en lærer + studenter

ubegrenset

25/måned

20

14

5GB

TEACHER
$
4.5

/ måned*

Antall diagrammer

Premium-brukere

Tankekartoppgaver

Tankekart

Konseptkart

Organisasjonsplan

Treorganigram

Tidslinje

Logisk diagram

Fiskebeinsdiagram - Ishikawa-diagram

Disposisjoner

Samarbeid i sanntid

Android og iOS-apper

Full historikk over endringer

RSS-feed for kartendringer

Presentasjonsmodus

Seermodus

Bore ned

Fargevalg (nattmodus)

Varsling på diagrammene

Notater og lenkevedlegg

YouTube- og Vimeo-søk

Ikon- og bildegallerier

Kart styling

Sammendrag og avgrensning

Tekstformatering

Chat

Kommentarer

Angre / Gjør om

Fulltekstsøk

Hashtagger og filtrering

Sette inn matematiske formler

Mindomo Desktop Premium

Diagram papirkurven

gjenopprett tidligere versjon

Dropbox, Google Drive, OneDrive og FTP backup

Redigering uten nettverkstilkobling

Fil og multimedievedlegg

Webbilder søk

Lydopptak

Passordbeskyttede kart

Tofaktorautentisering

Egendefinerte karttemaer

Masse-nedlasting

Mappeorganisering

Utskrift

E-post- og chat-støtte

Tilgangskode for innmelding

Umiddelbar deling av kart

Karaktergiving og tilbakemelding i sanntid

Skoleadministrasjon

LTI integrasjoner

G Suite og Office 365 integrasjoner

Microsoft Teams integrasjon

AI-kreditter

Eksportformater

Importformater

Lagring

CLASSROOM / SCHOOL

ubegrenset

lærere + studenter

ubegrenset

25/Lærer/måned*

20

14

5 GB/lærer

CLASSROOM / SCHOOL
fra
$
9

/ måned*