Adverb - Mind Map

Use this template

Use this mind map to improve your understanding of how adverbs are used and practice by creating different contexts.

Keywords: grammar, language

Adverb

Adverbs

Adverbs are the parts of speech that describe verbs, adjectives, or other adverbs, phrases, clauses, or sentences.

There are different types of adverbs:

Adverbs of frequency

Adverbs of manner

Adverbs of degree

Comparative adverbs

Superlative adverbs

Purpose adverbs

Time adverbs

Place adverbs

Adverbs of frequency present how frequently or how often verbs happen. Some examples of adverbs of frequency are:

Often

Never

Always

Sometimes

Adverbs of manner provide information about the way the verb is done. Some examples of adverbs of manner are:

Just

Well

Quite

Quickly

Hardly

Carefully

Beautifully

Adverbs of degree provide information about the level of intensity of verbs, adjectives, or other adverbs. Some examples of adverbs of degree are:

Barely

Scarcely

Almost

Hardly

Just

Comparative adverbs are used to show change or make comparisons. Comparative adverbs are formed by adding the word ‘more’ to adverbs.

Adverbs of purpose express the reason of verbs. Some examples of adverbs of purpose are:

To avoid

To get

To remember

Adverbs of time offer information about the time when the verb takes place. Some examples of time adverbs are:

Afterwards

Before

Yet

Still

Later

Adverbs of place offer information about the place where the verb takes place. Some examples of adverbs of place are:

Outside

Upstairs

Here

There

Everywhere

Adverbs

Adverbs are words or expressions that modify a verb, adjective, another adverb, determiner, clause, preposition, or sentence. Adverbs typically express manner, place, time, frequency, degree, level of certainty, etc.

Superlative

Compares three or more things or people, usually is compounded of the words 'the most' plus adverb.

The most + adverb

Purpose

Answers the question:

To remember
To get
To avoid

Time

Answers the question:

Later
Still
Yet
Before
Afterwards

Place

Answers the question:

Everywhere
There
Here
Upstairs
Outside

Comparative

Compares two things or people, usually is compounded of the word 'more' plus adverb.

More + adverb

Degree

Answers the question:

Almost
Scarcely
Barely

Manner

Answers the question:

Beautifully
Carefully
Hardly
Quickly
Quite
Well
Just

Frequency

Answers the question:

Sometimes
Always
Never
Often
Example

Write phrases as examples.

Hvorfor bruge en Mindomo mind map-skabelon?

Mind maps hjælper dig med at brainstorme, etablere relationer mellem begreber, organisere og generere ideer.

Mind map-skabeloner er dog en nemmere måde at komme i gang på, da de er rammer, der indeholder information om et specifikt emne med vejledende instruktioner. I bund og grund sikrer mind map-skabeloner den struktur, der kombinerer alle elementerne i et specifikt emne og fungerer som udgangspunkt for dit personlige mind map. De er en ressource, der giver en praktisk løsning til at lave et mind map om et bestemt emne, enten til erhverv eller uddannelse.

Mindomo giver dig smarte mind map-skabeloner, der gør det muligt for dig at fungere og tænke ubesværet.

En skabelon har forskellige funktioner:

Beskrivende emner

Emner med baggrundstekst

Standard-gren

Fjernelse af skabelondata

Du kan vælge mellem en række mind map-skabeloner fra Mindomos erhvervs- eller uddannelseskonti, eller du kan lave dine egne mind map-skabeloner fra bunden. Ethvert mind map kan omdannes til et mind map-skabelon-map ved at tilføje yderligere vejledende noter til et af emnerne.

Brug denne skabelon