Argument map template - Mind Map

Use this template

The Argument map template helps you visually represent the reasons and evidence for and against a statement or a claim. This template helps you clarify and organize the reasons and arguments of a statement to help you make the right decision or explain someone a situation from multiple perspectives, keeping an objective view of the matter.

Keywords: argument map, argumentative map, argument mind map, argument, arguments, reason, reasons, statement, claim, pros and cons, for and against, decision, decision making, decision tree, problem solving, problem-solving, find solutions, solution, solutions, overview.

Argument map template

Argument Map Template

Use this argument map template to organize and present any argument visually. You have one side of the diagram with reasons and evidence. You can attach links, add images, videos, icons, notes, or even comments and documents there. You also have a dedicated space to add assumptions, support them, and add details

On the opposite side of the diagram. There are objections. Add all the objections and the counter-evidence, where you can also attach links, multimedia files, notes, and comments.

Use this template for any argument. You can also share it with collaborators and all of you to add their thoughts. This perspective will help anyone to understand the pros and cons in any argument, and it will help the decision-making process.

Argument/Contention

Add the starting statement or claim.

Argument/Objection

Write an argument or an objection that is against the statement.

Counter evidence

Support the objection by adding counterevidence.

Reason 2

Reason 1

Write a reason that supports the statement.

Assumption for Reason 1

Do you have an assumption regarding this reason? Write it here.

Support for Assumption

Support the assumption you've made by writing an argument.

More info

Add additional information.

(this is optional)

Evidence for Reason 1

Support the reason by adding evidence.

Hvorfor bruge en Mindomo mind map-skabelon?

Mind maps hjælper dig med at brainstorme, etablere relationer mellem begreber, organisere og generere ideer.

Mind map-skabeloner er dog en nemmere måde at komme i gang på, da de er rammer, der indeholder information om et specifikt emne med vejledende instruktioner. I bund og grund sikrer mind map-skabeloner den struktur, der kombinerer alle elementerne i et specifikt emne og fungerer som udgangspunkt for dit personlige mind map. De er en ressource, der giver en praktisk løsning til at lave et mind map om et bestemt emne, enten til erhverv eller uddannelse.

Mindomo giver dig smarte mind map-skabeloner, der gør det muligt for dig at fungere og tænke ubesværet.

En skabelon har forskellige funktioner:

Beskrivende emner

Emner med baggrundstekst

Standard-gren

Fjernelse af skabelondata

Du kan vælge mellem en række mind map-skabeloner fra Mindomos erhvervs- eller uddannelseskonti, eller du kan lave dine egne mind map-skabeloner fra bunden. Ethvert mind map kan omdannes til et mind map-skabelon-map ved at tilføje yderligere vejledende noter til et af emnerne.

Brug denne skabelon