Customer journey map template - Mind Map

Use this template

The customer journey map represents all the steps a customer needs to take from the lead to the advocate of your brand. The ideal flow is for all the customers to go through all the steps (touchpoints). Fill it out with the specific stages your business has to make the necessary improvements to convert as many leads into advocates of your brand.

Keywords: customer, customers, customer journey, customers journey, customer journey map, customer steps, business, business mind map, bran, brand awareness, consideration, purchase, retention, advocacy, business diagram, brand, successful business.

Customer journey map template

Customer journey map template

The customer journey map is an incredibly powerful tool for any business.

It represents a visual representation of each step a client makes from the first interaction with your brand to the highest level any client can become: an ambassador.

Why is it so important? Because you want as many people who hear about your brand to become clients and then recommend your products. Using this template, you identify the exact steps, and it will be easier for you to design the marketing strategy to convert as many leads into ambassadors.

Touchpoint

The touchpoint represents each customer's step throughout its journey to the final goal (Advocacy).

Add more details

Write additional information.

ADVOCACY

This is the stage where you want all your customers to achieve. They will promote the product as being satisfied.

RETENTION

The journey doesn't end with the purchase. At this stage, you can consider follow-up, support service, etc.

PURCHASE

This is the moment when the lead becomes the client, and the purchase is made. Here focus on the purchase cycle and break it down to identify the touchpoints.

CONSIDERATION

This is the point where the lead starts to consider purchasing from your brand. Here you can consider the following small steps: reading reviews, checking the price, comparing it with other competitors, etc.

AWARENESS

The first stage represents the first interaction a customer has with your business. Think about how these leads got in contact with your brand.

Customer journey map

The customer journey map is a visual storyline containing the stages a customer has, from the first interaction with your brand to the moment when it becomes a loyal customer or even an ambassador.

Follow each stage and add the corresponding touchpoints.

Hvorfor bruge en Mindomo mind map-skabelon?

Mind maps hjælper dig med at brainstorme, etablere relationer mellem begreber, organisere og generere ideer.

Mind map-skabeloner er dog en nemmere måde at komme i gang på, da de er rammer, der indeholder information om et specifikt emne med vejledende instruktioner. I bund og grund sikrer mind map-skabeloner den struktur, der kombinerer alle elementerne i et specifikt emne og fungerer som udgangspunkt for dit personlige mind map. De er en ressource, der giver en praktisk løsning til at lave et mind map om et bestemt emne, enten til erhverv eller uddannelse.

Mindomo giver dig smarte mind map-skabeloner, der gør det muligt for dig at fungere og tænke ubesværet.

En skabelon har forskellige funktioner:

Beskrivende emner

Emner med baggrundstekst

Standard-gren

Fjernelse af skabelondata

Du kan vælge mellem en række mind map-skabeloner fra Mindomos erhvervs- eller uddannelseskonti, eller du kan lave dine egne mind map-skabeloner fra bunden. Ethvert mind map kan omdannes til et mind map-skabelon-map ved at tilføje yderligere vejledende noter til et af emnerne.

Brug denne skabelon