Agile plan template - Mind Map

Use this template

This mind map helps you outline the plan for an Agile project.
The map aims to capture an accurate description of the work to be done and you can use the mind map to discuss and explain stories, specifications, features, and plans.

Keywords: business organization, agile plan, work description, task organization, task management, project management

Agile plan template

Agile plan template

Agile planning is a way to capture an accurate description of the work that needs to be done. Use this template to discuss plans, features, and specifications from the agile projects. It will be useful for you if you are a product owner.

Write down a summary of your project, adding key points.

Also, write down the epics (the major stages) of a project.

Add the sprints. They are groups of users’ ideas that can be demonstrated and used.

Type in the users’ stories and make a list of users (people that will interact with the solution). Do not use users’ names, but their roles based on the task they will perform.

Project Name

Begin by typing in the name of your project, then press Enter.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen