Empathy map (circle) template - Mind Map

Use this template

This empathy map template is a visual tool used to identify and elaborate information about user personas. In other words, fill out this template to get an in-depth view of your users/customers or a particular type of your users/customers.


Keywords: empathy map, empathy maps, empathy diagram, business diagram, customer, customers, user, users, user personas, potential clients, business mind map.

Empathy map (circle) template

Empathy map (circle) template

This is the upgraded version of the standard Empathy Map template. Besides the circular design, it also has a fifth element to help you create a complete analysis of the user personas.

Fill out all circle areas, and at the end, you'll get an in-depth overview of the user personas. Afterward, you can upgrade your business and marketing strategy using information from this analysis.

OVERALL GOAL

What is the end result a user wants to achieve?

PAIN POINTS

What gets in the way of the user for a positive overall experience?

INFLUENCES

This includes both external and internal influences.

FEELINGS

What actually matters to a user? How do they feel in the current situation?

TASKS

Add text

What are the actual tasks or actions a user is trying to complete?
What are they trying to resolve?

User Persona

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen